سفر قهرمانی 

بررسی اهداف شخصیت شناسی و سفر قهرمانی 

تعاریف مختلفی از شخصیت و سفر قهرمانی داریم،ولی در کل می توان گفت شخصیت به همه صفات و خصلت هایی گفته می شود که معرفی کننده رفتار یک فرد می باشد و شامل اندیشه،احساسات،درک شخص از خود،وجه نظرها و بسیاری از عادات میباشد.
شخصیت را می توان گفت آرزو ها و مقاصدی هستند که روش شخص فرد را برای سازگاری با محیط، ابعاد شخصیت او تشکیل می دهد.
شخصیت شامل فاکتورهایی است که در رفتار و خاطر انسان نقش بازی می کند و تا مدتی طولانی باقی می ماند،شخصیت و تیپ های شخصیتی را می توان به عنوان مجموعه ای از پویایی های روانی تعریف کرد که ویژگی های یک فرد را فراهم می کند.
شخصیت الگویی است که نگرش ها، افکار یا احساسات فرد را روز به روز در بر می گیرد.
علاوه بر این،به فرد اجازه می دهد تا در محیط های اجتماعی،بدون هیچ گونه ناراحتی، فعالیت کند.

اهداف دوره های مربوط به خودشناسی، شخصیت شناسی و سفر قهرمانی 

ما میتوانیم :  

۱- مدل های رفتاری خود را بشناسیم و آنها را توضیح دهیم ( گفتاری یا نوشتاری ). 

۲- مدل های رفتاری دیگران را بشناسیم و آنها را درک کنیم. 

۳- مدل های رفتاری خودمان را با دیگران تطبیق دهیم. 

۴- ارتباط موثر با دیگران برقرار کنیم . 

۵- نقاط قوت و قابل بهبود خود را بشناسیم. 

۶- علت تضادهای بین فردی را بدانیم. 

۷- مسیرهای رفتن به سمت موفقیت در کسب و کار را هموار نماییم. 

۸- ریشههای اختلالات و گرهها پیدا نماییم. 

۹- مسائل را از زوایای مختلف نشان دهیم. 

 

 

 

چرا سفر قهرمانی؟ 

     واژه ها و مفاهیم همواره از تجربهها عقبتر می مانند. تصمیم گرفتهام که تجربه خود را در زمینه روش استفاده از اصول و الگوهای مطرح شده، معیارها و برداشت های پیشین و واقعیت را آنگونه که وجود دارد آشکار سازم. موضوع این دوره دگرگونی و محور و مبنای آن فراتر از قالب فیزیکی است و ضرورت دارد ما از نیروهای مستقر در درون خود استفاده نماییم و به بخش پنهان وجود خویش راه یابیم و به دلخواه ذهن خود را به کار ببریم و از نیروی درونی والایی خویش آگاه شویم. مؤلفه های اصلی این دوره که حاصل تجربه های من از سفر به ژرفای درونی و دگرگونی است، پس از یک گسست جانانه بودکه خود را در سطحی تازه و متفاوت یافتم و این انگیزه شد که برای نمایان کردن آن به شما نیز اگر نیرویی شگرف را در خود احساس می کنید آن را در بیداری تازه و متفاوتی تجربه نمایید. 

 

دستاورد سفر قهرمانی 

  • یعنی توانایی و تمایل داشتن برای زیستن ورای جسم 
  • عبور از دروازه ای که دیگر نمی خواهیم به موقعیت پیشین باز گردیم. 
  • اکثراً در هر روز ، هزاران بار چنین فرآیندهایی را تجربه می کنیم و هر کسی که از محدوده تمرکز بر خویشتن بگذرد و از مادیات فراتر برود ، این دگرگونی را ایجاد خواهد کرد و این تمایل برای اندیشیدن و عمل کردن به جای هراس از تجربه های پیشین دارای دستاوردهای زیر می تواند باشد : 
  • توانایی قاطع برای لذت بردن از همه لحظات زندگی 
  • خودداری از قضاوت مورد سایر افراد 
  • امتناع از تعبیر و تفسیر کارهای مردم 
  • سپاسگزاری مداوم و احساس رضایت درونی از انسان و طبیعت  
  • تلاش برای نشان دادن چهره ای متبسم و شاد 
  • آمادگی برای پذیرفتن عشق و تمایل فراوان برای ایثار 

اهمیت روانشناسی شخصیت:

چرا روانشناسی شخصیت مهم است و چه کمکی به ما میکند؟
شخصیت و تیپ های شخصیتی در زندگی انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند، زیرا ما را شناسایی میکنند و شخصیتی را به ما می دهند که مشخصه ما باشد.
بنابراین توصیه می شود برای بهبود کیفیت زندگی و شاد بودن روی شناخت شخصیت خود کار کنید.
به طور خلاصه مطالعات مختلف نشان داده اند که تقریباً ۸۰ درصد از عوامل شخصیت در طول زندگی ثابت می ماند،بنابراین فقط ۲۰ درصد تغییر میکند.
با وجود این که نسبت بیشتری از نظر ها در مورد ثبات صفات شخصیت وجود دارد ،پس بسیار قابل توجه است.
از سوی دیگر،مطالعات نشان داده است که پایداری ویژگی های شخصیتی به طور کلی به عوامل ژنتیکی یا ارثی، بدون در نظر گرفتن تجربه آن فرد در طول زندگی ،یعنی زمینه یا محیط ،مرتبط است و تغییرات صفات بسته به زمینه هر یک می تواند دستخوش تغییرات شود.

درباه ی ما 

اگر می خواهید با مفاهیمی چون آرکیتایپ و شخصیت شناسی و یا تجربه های زیسته آشنا شوید و اگر می خواهید بدانید که بررسی گره های روانی و عقده ها و همچنین سایه شخصیت چه نقشی در زندگی ما می توانید داشته باشد آشنا شوید به سایت ما مراجعه نمایید.همچنین شما می توانید با مطالعه سفر قهرمانی با مفهوم آن َآشنا می شوید

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید