روانشناسی رفتار کاربرد روانشناسی تربیتی

کاربرد روانشناسی تربیتی

کاربرد روانشناسی تربیتی به طور کلی دارای زوایای مختلفی می باشد.
زیرا با شگرد هایی که دارد توانایی تاثیر گذاری در مسائلی نظیر روند آموزشی و‌دانش آموزان را نیز دارد.
کاربرد روانشناسی را در بسیاری از مسائل می توان مشاهده نمود.
اما در این مورد به خصوص به گونه ای است که با توجه به نام قابل مشاهده از آن، در پرورش تربیت افراد به کار می رود.
این مورد عموما در آموزش بیشتر از موارد دیگر دیده می شود.
زیرا که اگر آموزگاران در کار های خود از این روش بهره گیرند، تاثیر قابل توجهی در پرورش و پیشرفت دانش آموزان را مشاهده می کنیم.

کاربرد روانشناسی تربیتی و دیگر روانشناسی ها:

همانطور که ذکر شد در روانشناسی تربیتی علاوه بر آنکه از شخصیت افراد شناسایی کامل دریافت می شود بلکه باید با توجه به آن شناخت به تربیت برخی ویژگی ها و اعمال آنها پرداخت. این عمل در نهایت موجب پیشرفت شود.
در نتیجه اینجا می توان کاربرد روانشناسی شناختی را نیز به کار گرفت.
این عمل به شناخت خصوصیات افراد منجر شود.

بنا به موارد قابل مشاهده بسیاری از کاربرد روانشناسی در زندگی و تاثیر شگرف آن در زندگیمان نباید غافل شویم.
زیرا که این مسئله در بسیاری از موارد تاثیر دارند.
همچنین دارای انواع مختلفی هستند.
برای مثال کاربرد روانشناسی شخصیت  به ابعاد مختلف شخصیتی افراد نظیر جنبه های احساسی، بدنی، هیجانی و تمامی رفتار های شخصیتی او توانایی دست یافتن می دهد.
همچنین خود افراد نیز با حل تست های روانشناسی قادرند به این خصوصیات خود تا حدودی پی ببرند.

همانطور هم می توان کاربرد روانشناسی رشد را مد نظر و‌ مزایای آنرا مورد بررسی قرار داد.
همچنین با سایر علوم چون فلسفه، دین و پژوهش های ازمایشگاهی ارتباط دارد.
یعنی به گونه آن را به علوم دیگر وابسته می کند.
کاربرد گسترده آن در مسائل آموزشی و پرورشی بیشتر مشاهده می شود.
پس زمانی که افراد از این نظر ها با رشد مواجه گردند، پیشرفت هایی در زمینه های مختلف نیز مشاهده می گردد.

دیگر کاربرد های این روانشناسی:


این شاخه از روانشناسی به مطالعه چگونگی رشد افراد در دوره های مختلف می پردازد.
که نه تنها بر روی تغییرات جسمی و فیزیکی افراد بلکه بر روی جنبه های اخلاقی و‌ روانی آنها نیز متمرکز شده.
یعنی تفاوت های آنها را در دوره های مختلف بررسی می کند.

حال که صحبت از انواع روانشناسی خصوصا روانشناسی تربیتی شد، بد‌نیست تا نگاهی هم به کاربرد روانشناسی در یادگیری بی اندازیم.
این نوع از روانشناسی با توجه به کاربرد گسترده در مسئله آموزشی به نوع تربیتی شباهت دارد.
زیرا افراد شاغل در زمینه های مختلف آموزش
باید این نوع از روش ها را در امور مختلف به کار گیرند.
تا در کار خود با پیشرفت مواجه شوند.
با توجه به پیشرفت کشور و تکنولوژی، تلاش برای پرورش نظام آموزشی از موارد ضروری است.
از این رو این علم را از بهترین روش های پرورش و رشد شخصیتی افراد خصوصا در آموزش معرفی میکنند.
به دلیل پیچیدگی شخصیت انسان این علم به صورت متفاوتی میان افراد انجام می شود.

 

درباره ما :

دانستن روش های  تخلیه ضمیر ناخودآگاه  شما را از هرگونه انرژی منفی عاری می کند. برای رسیدن به آرامش می توانید از روش های مدیتیشن بهره گیرید. در این موارد به خصوص مطالعه مقالات ما شما را یاری می رساند. شما باید ابتدا بدانید مدیتیشن چیست و چگونه انجام می دهیم و سپس به انجام آن بپردازید.
سایت روانشناسی نبض کیهانی شما را در  پاکسازی ضمیر ناخودآگاه جمعی و ارتباط با ضمیر ناخودآگاه دیگران , شناخت کودک درون خود و راه های داشتن کودک درون شاد  و به علاوه بررسی استعدادهای فرزندان و بررسی اهداف روانشناسی کودک  یاری می رساند. بررسی موضوعاتی چون مشاوره زناشویی و موارد دیگر مثل بیداری کودک درون و همچنین روانشناسی بالینی کودک و نوجوان از جمله کمک های سایت ما به شماست.

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید