کهن الگوی خویشتن

یکی از مهم ترین کهن الگوهای یونگ،کهن الگوی خویشتن است که بیانگر یک نمونه خداگونه در آفرینش انسان است و رسیدن به این نمونه خداگونه،نهایت رشد او را نشان می دهد.
عطار با کمک مصداق های گوناگون کهن الگوی خویشتن در یک مسیر ماندلا ایی از خود تا خود مثالی به بیان نهایت رشد و ادغام در ترکیب عالی تری می پردازد که در عرفان به مقام فنا تعبیر می شود.
یونگ مانند عطار معتقد است که خویشتن،هیچ گاه جای خدا را نمی گیرد،گرچه ممکن است پیمانه فیض الهی باشد.

گوناگونی نمونه های کهن الگوی خویشتن در منطق الطیر بیانگر این است که را ههای معرفت پیش شمار ،اما حقیقت یکی است.

کهن الگوی خویشتن یا کهن الگوی خود چیست؟

 هر کسی از گرایش فکری برای پیش رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار است که او این گرایش فطری را خود نامید.
خود که از همه کهن الگوها جامعه تر است.
کهن الگوی خود،کهن الگو هاست زیرا سایه کهن الگو ها را کنار هم قرار می دهد و آنها را در فرایند خود پرورانی یکپارچه می کند.
خود به عنوان یک کهن الگو،به صورت نمادین،با عقاید کمال و یکپارچگی فرد نشان داده میشود.
اما نماد نهایی آن ماندالا است که به صورت یک دایره داخل مربع،مربع داخل دایره،با هر شکل هم مرکز دیگر نشان داده میشود.
هرکس در ناهشیار جمعی،مفهومی از خود کامل و یکپارچه دارد.
ماندلا خود کامل و یکپارچه است.
ماندلا خود کامل،کهن الگوی نظم،وحدت و کلیت را نشان می دهد.
یونگ شواهدی از کهن الگوی خود را در نمادهای ماندالایی پیدا کرد که در رویاها و خیال پردازی های افراد معاصر یافت شده اند که خودشان هرگز از معنی آن آگاه نبوده اند.
پس یونگ معتقد بود هرکسی از گرایش فکری برای پیش رفتن به سمت رشد و کمال برخوردار است که این گرایش فطری را کهن الگوی خود نامید.

کهن الگوی خویشتن

کهن الگوی حامی چیست؟

کهن الگوی حامی از خود گذشته ترین کهن الگو است.
آن ها تمایل به محافظت،کمک،حمایت و مراقبت از دیگران دارند.
آن ها به افراد آسیب پذیر در امر معاش کمک می کنند.
ارزش های آن ها سخاوت،ایثار،همدلی و از خودگذشتگی است.
آن ها چیز های خوب را بیشتر می بینند و با اطمینان خاطر پاسخ می دهند.
الگو های حامی تمام تلاش خود را می کنند تا همه کسانی که با آن ها روبرو می شوند را راضی کنند.
آنه ا همچنین به عنوان دوست،پرورش دهنده،یاور و مادر شناخته می شوند.
مشاغل مشترک آن ها معلم،روحانی،درمانگر،موسیقی دان و هنرمند و وکیل حیوانات است.
کهن الگوی حامی تمایل سیری ناپذیری دارند که همه مشکلات را برطرف کنند،به این معنی که آن ها همیشه سعی در جلب رضایت همه دارند.
این برای آن ها طاقت فرسا است و آن ها وقت کافی برای مراقبت از خود ندارند.آن ها همچنین باید یاد بگیرند که برای خود ارزش بیشتری قائل شوند.

کهن الگوی حاکم چیست؟

کهن الگوی حاکم فرصتی است برای اعمال سیاست و شکل دادن به زندگی که با ارزش های فردی ما مطابقت دارد.
این کهن الگو در افراد صاحب اختیار و کسانی که مسئولیت مدیریت سازمان ها و خانواده ها را می پذیرند دیده می شود.
حاکم باید تصمیم بگیرد که از فرصت های موجود برای سودجویی شخصی استفاده کند یا در راه مصلحت و رفاه عمومی.
کهن الگوی حاکم،آگاهی نسبت به ارتباطی است که میان دنیای درون و بیرون وجود دارد.
اگر درون مان احساس درستی داشته باشیم،بهتر می توانیم به دنیای بیرون بپردازیم.
اگر می خواهید الگوی حاکم خوبی باشید تا بتوانید زمام امور را آنقدر محکم در دست بگیرید که دیگران خواسته یا ناخواسته از شما پیروی کنند،و در عین حال سعی می کنید خشن نباشید تا شما را بدجنس و بی احساس نبینند باید الگوی حاکم معتبر و خوبی باشید و همه موارد را در نظر بگیرید.

درباره ی ما :

نبض کیهانی همواره برای رفع مشکلات شخصیتی از جمله گره های روانی و عقده ها در تلاش است تا شما را با تکنیک های متفاوتی مثل تجربه های زیسته و یا آرکیتایپ و شخصیت شناسی آشنا کند تا شما بتوانید به آسانی به سطوح مختلفی از سفر قهرمانی خود برسید و مشکلات خود را رفع کنید.

همچنین مفاهیم دیگری از جمله سایه شخصیت و یا ناخودآگاه شخصی وجود دارد که در مقالات سایت ما با آن ها آشنا خواهید شد.

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید