کهن الگوی هادس

کهن الگوی هادس

در این مقاله می خواهیم اطلاعاتی را درباره ی کهن الگوی هادس و اطلاعاتی درباره ی کهن الگو خدا در اختیار شما قرار دهیم تا بیشتر با این مفاهیم آشنا شوید.

کهن الگوی هادس دارای ویژگی های است :

هادس نماد دنیای زیرین است چه نمادی از ناخودآگاه درون آدمی است.
بارزترین توصیف در مورد هادس عمق و سردی شخصیت است،بیشتر فلاسفه و عرفا کهن الگوی هادس بالایی دارند،نماد کهن الگوی هادس،غم، غصه سوگ و تنهایی است.
هادس انزواطلب و گاهی از دنیا بریده است،فضای هادس بسیار سنگین و پایین است.هادس بسیار درونگرا و تودار است و درک خیلی بالایی دارد.
هادس معمولاً در سکوت است.
هادس به دور از اجتماع زندگی می کند و نمی داند چه اتفاقاتی دارد می‌افتد و برایشان چه رخ میدهد اهمیت ندارد.

کهن الگوی خیر و شر :

در مفاهیمی چون تعادل، هجوم ،جنگ، قدرت طلبی ،مرگ ،زندگی و نهایتاً پیروزی نیک بر بد یا همان خیر بر شهر است و مهم‌ترین درون مایه فرعی مشترک میان جدال خیر و شر در حماسه و افسانه ها دانست.
رمز نمادین در تمام قسمت های برخوردار از این پی رفت،همان در جدال «خیر وشر»یا«تضاد دو بنی»است.
این پی رفت از دیدگان رمزگان فرهنگی متاثر از دو اسطوره بزرگ:
اسطوره کهن الگوی خیر و شر و اسطوره قربانی کردن نخستین آفریده است.

کهن الگوی خدا:

خدا در همه ادیان به عنوان خالق و آفریننده همه هستی و دارای همه ویژگی های خوب است.
خدا در جامعه های گوناگون و دین های مختلف،مفهوم و نام خاصی دارد و با آداب و رسوم متفاوتی پرستش می شود.
در کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان،خداوند به نام یهوه بنی اسرائیل و موسی معروف است.
در باور دسته دیگری از دین ها از جمله بوداگرایی،هند وگرایی و دین های منقرض شده ای مانند مذهب المپی ،خدایان وجود دارد.
این خدایان یا ایزدان،معمولاً قادر مطلق نیستند ونمادهای جنبه‌های گوناگون جهان برتر و ماوراء طبیعه هستند.
به اینگونه دین ها ،دین های چند خدا گفته می شود.

کهن الگوی خاک:

عنصر خاک و کهن الگوی خاک ،در میان عناصر چهارگانه،بی حرکت ترین و بی تکاپو ترین عنصر است و به همین دلیل،در جاندار انگاری اساطیری،از کمترین پویایی ممکن برخوردار شده و با توجه به اینکه،در طبیعت نیز جایی برای رویش گیاهان و نباتات است.
در اساطیر نیز نقش «ماده اولیه» را در آفرینش مادی عهده دار است.
در اساطیر بین النهرین،نخستین آفریدگان ای که از پیوند قیامت و آپسو به وجود آمدند،«لاهمو»(نیمه نرینه)و«لاهامو»(نیمه مادینه), به معنی گل و لای و رسوبی که در محل ارتقا دریا و رود خانه نشسته است، بودند که به تعبیر بعضی از پژوهشگران،افق های مرور آسمان و زمین می باشند که آنشار و کیشار را که جهان آسمان و زمین هستند ،به وجود می آورند. 

کهن الگوی خورشید:

نظر یونگ،«کهن الگوها» درخودآگاه جمعی از طریق نمادها ظهور می کند.
کهن الگوی خورشید ،یکی از نمادهای طبیعی است که با قدرت و درخشندگی و زیبایی اش سابقه ای قدیمی در ذهن انسان دارد.
در ادیان و زمان های گوناگون خورشید همواره مورد پرستش بوده است.
در مصر،خورشید همواره راهنمای روان های طبقه ممتاز باقی ماند و در مذهب مصریان نقشی غالب داشت.
جاودانگی صفت خورشید در ناخودآگاه جمعی از هسته مرکزی کهن الگویی ناشی می شود که بازتاب آن را می‌توان در اساطیر یافت.
اما بر اساس کهن الگوی خودآگاه جمعی،در منابع کهن و شاهنامه،خورشید علامت بقای ایران زمین بوده است و به عنوان مظهر کشور روی درفشا نقش می بست.
درباره ی ما :

برای بهره بردن از گره های روانی و عقده ها و یا سفر قهرمانی می توانید به سایت ما مراجعه کرده و یا برای اطلاعات بیشتر درباره ی تجربه های زیسته و یا آرکیتایپ و شخصیت شناسی با ما در ادامه همراه باشید.

همچنین مفاهیم دیگری از جمله سایه شخصیت و یا ناخودآگاه شخصی وجود دارد که در مقالات سایت ما با آن ها آشنا خواهید شد

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید