کتاب خوانی

گارگاه علمی ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ،توسط گروه رستگاران روشنایی وجود ،برای افزایش علم و آگاهی شما در شهرتهران ،توسط یکی از برترین روانشناسان مجرب تهران ،سرکار خانم مهري كيقباد شروع به کار کرده .

کارگاه های کتاب خوانی

کارگاه کتابخوانی در واقع مکانی است که در آن تعدادی از افراد اهل علم درکنار یکدیگر جمع شده تا در فضای گرم و صمیمیی به مطالعه و تفسیر کتاب های مورد نظر بپردازند. در این همایش ها هر فرد درک خود را از کتاب خوانده شده بیان می کند و در نتیجه ی آن یادگیری و تفسیر کتاب خوانده شده به مرحله ی والایی میرسد .در واقع اهمیتی که کتاب خوانی درحل مشکلات اصلی زندگی هر فرد و رسیدن به هدف ها را نمی توان نادیده گرفت.

این سمینار های کتابخوانی مناسب تمام افرادی است که می خواهند علم خود را افزایش داده و زندگی با کیفیت تری داشته باشتند .

نمایش دادن همه 2 نتیجه