مشاوره ی زندگی

مشاوره ی زندگی

مرکز روانشناسی رستگاران روشنی وجود در تلاش است در این برهه پر استرس با ارائه ی خدماتی مانند مشاوره در زمینه های مختلف زندگی کمی از انرژی های منفی و استرس ها را از شما عزیزان دور کند و در این راستا با توجه به شرایط ایجاد شده مشاوره های خود را در دو حالت حضوری و غیر حضوری میسر ساخته است