خودشناسی پروفسور یونگ

خودشناسی پروفسور یونگ

برای درک خودشناسی پروفسور یونگ ابتدا لازم است با مفاهیم نظریه های او آشنا شویم.

خودشناسی پروفسور یونگ چیست :

در مفاهیم خودشناسی پروفسور یونگ،تئوری لیبیدو در واقع یک اصطلاح جالب در زبان فارسی برای کلمه« لیبدو» وجود دارد که در زبان فارسی به آن «زیست مایه» گفته می شود.
یونگ معتقد بود که لیبدو یا زیست مایه عبارت است از انرژی روانی جنسی است.

ثمره خودشناسی چیست؟

اولین بررسی روانشناسانه خودشناسی سال ۱۹۷۲ برمیگردد،یعنی زمانی که روانشناسان معروف شیل دووال و رابرت ویکلاند نظر به خودشناسی را مطرح کردند.
آنها این تئوری را این گونه بیان کردند:
زمانی که ما به خودمان توجه می کنیم،رفتار فعلی خود را می سنجیم و آن را با استانداردها و ارزش های داخل خود مقایسه میکنیم.
ما به عنوان افرادی که به صورت بی طرفانه خودمان را ارزیابی می کنیم خدا گاه می شویم.
در حقیقت،آنها به ثمره خودشناسی به عنوان یک مکانیسم مهم خودکنترلی نگاه می کنند.

 جول اوستین خودشناسی چیست؟

جول اوستین خودشناسی را این گونه می گوید : اگر شما اعتماد به نفس داشته باشید بسیار خوب است اما گاهی برخی از مردم فقط تظاهر قدرتمند بودن می کنند و ضعف های خودشان را پنهان میکنند و اجازه به خداوند نمی دهند که قدرتش را در زندگیشان نشان دهد.
اینگونه افراد راحت نمی توانند زندگی کنند و همیشه نقابی بر چهره دارند.
هیچگاه خود خودشان نیستند و در پشت این نقاب و زندگیشان همیشه مشکلاتی دارند که هم خودشان از آن مشکلات فرار می کنند و هم وقتی که خداوند می خواهد نعمت را به سمتشان بفرستد امتناع می کنند.

چرا خودشناسی مقدمه خداشناسی است؟

برای پاسخ به سوال چرا خودشناسی مقدمه خداشناسی است با ید گفت خودشناسی این است که انسان بادرون نگری و فکر در وجود خویش و ابعاد آن استعدادها و نیروهای درونی و راه رسیدن به تکامل و خدا شناسی را پیدا کند.
در واقع اگر کسی نظام شگفت انگیز بدن خود را مطالعه کند خدا را خواهند شناخت.
زیرا انسان هر گاه در وجود خویش کمی دقت کند میفهمد که روح و جسمش عامل علت دیگری است و اینگونه به سراغ آن علت می رود می بیند اون عامل هستی همان وجود خدا است.
پس اگر هر کس خود را به عنوان معلول و پدیده بشناسد در واقع خدا را به علت بودن،خواهد شناخت.

جنبه های خودشناسی چیست؟

شناخت آدمی از شخصیت خویشتن،همچون منشور کثیرالاضلاعی است که شامل جلوه ها و منظره های متنوع متعددی می باشد.
مهمترین جنبه های خودشناسی عبارتند از:
۱-معرفت نسبت به توانایی ها و قابلیت ها و استعدادهای درونی
۲-معرفت نسبت به ویژگی های رشد و تحول
۳-معرفت نسبت به نیازهای اساسی روانی
۴-معرفت نسبت به ضعف ها و ناتوانی ها و محدودیت های وجود خویشتن

خودشناسی چه تاثیری بر روابط انسانی دارد؟

برای پاسخ به سوال خودشناسی چه تاثیری بر روابط انسانی دارد باید گفت یکی از مسائل مهم انسان،شناخت بود می باشد.
انسان قبل از آنکه به شناخت جهان بپردازد،باید خود را بشناسد و گنجینه های فطرت خود را کشف کند و آنها را به کمال برساند و میل های نفسانی خود را کم کند.
بسیاری از مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از خود ناشناسی است.
اگر آدمی حقیقت واقعی خود،هدف خلقت،رابطه خود با خدا،موقعیت خود در نظام هستی، تاثیر زندگی دنیوی در آخرت،نقش اخلاق نیکو و برخورد مناسب با دیگران،سهم ثروت در کیفیت زندگی و نقش مصیبت ها و خوشی ها در زندگی بدانند بسیاری از مشکلات حل می گردد و زندگی همراه با سعادت را برای خود رقم میزند.
نبض کیهان :
ما در سایت خود درباره ی سایه شخصیت و یا ناخودآگاه شخصی اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار داده ایم تا بتوانید با آن ها آشنا شوید و کنترل آن ها را به دست بگیرید.نبض کیهانی همواره برای رفع مشکلات شخصیتی از جمله گره های روانی و عقده ها در تلاش است تا شما را با تکنیک های متفاوتی مثل تجربه های زیسته و یا آرکیتایپ و شخصیت شناسی آشنا کند تا شما بتوانید به آسانی به سطوح مختلفی از سفر قهرمانی خود برسید و مشکلات خود را رفع کنید.
اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید